Inspirerad av Mortified, dvs. fenomenet att numera vuxna personer läser högt ur sina tonårsdagböcker, föreställde jag mig att jag skulle bjuda på tre citat ur mina gamla dagböcker. Det är ytterst sannolikt att jag någonsin skulle läsa dem på en scen, men som det ser ut just nu blir det svårt att ens välja några citat.

Här är en bild av problemet:

IMG_0224

Jag hade glömt att dagböcker har lås. Och det är inte riktigt som att jag vet var nycklarna finns. Om jag lyckas dyrka upp låsen till mitt förflutna kanske jag bjuder på något. Vilken ironi att mitt barnjag har stängt ute mitt vuxenjag.

Annonser